Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

1.1. Genel bilgi

İnternet/World Wide Web erişimi, web sitesi barındırma ve İnternet ile ilgili diğer hizmetlerin sağlayıcısı olarak  AlexHost  (“Şirket”) müşterilerine çok sayıda kamuya ait, özel, ticari ve gayri resmi bilgi edinme ve yayma olanağı sunmaktadır. -ticari bilgiler. Şirket, çatışan çıkarlar söz konusu olduğunda İnternet’in bilginin özgür ve açık olarak tartışılması ve dağıtılması için bir forum sağlamasına saygı duyar. Şirket belirli önleyici veya düzeltici faaliyetlerde bulunma hakkını saklı tutar.  Bu çatışan çıkarları korumak amacıyla Şirket,   her müşterinin ilgili hizmet sözleşmesinin belirli şartlarını tamamlayan ve açıklayan ve Şirketin Şirketin hizmet sözleşmesini kullanırken müşterinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin bir rehber olması amaçlanan bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını (“AUP”) geliştirmiştir. Hizmetler.  Bu  AUP  zaman zaman revize edilecektir. AUP’de yapılan değişiklikler Şirketin web sitesi https: //alexhost.com’da  Yasal Ayrıntılar bölümünde yayınlandıktan sonra bir müşterinin Şirket hizmetlerini kullanması, müşterinin AUP’nin şu değişikliklerden kaynaklanan her türlü yeni veya ek şartlarını kabul ettiği anlamına gelecektir: bu değişiklikler.   İnternetin önemli bir yönü, hiçbir tarafın ona sahip olmaması veya onu kontrol etmemesidir. Bu gerçek, İnternet’in açıklığının ve değerinin çoğunu açıklamaktadır, ancak aynı zamanda İnternet’i kullananların hem edindikleri bilgiler hem de başkalarına yaydıkları bilgiler açısından kararlarına ve sorumluluklarına da büyük bir prim vermektedir.  Aboneler İnternet aracılığıyla bilgi edinirken Şirketin, kullanıcıların edinebileceği bilgilerin doğruluğunu ve kalitesini izleyemeyeceğini, doğrulayamayacağını, garanti edemeyeceğini veya garanti edemeyeceğini unutmamalıdır. Bu nedenle, kullanıcı İnternetten elde edilen bilgilere güvenirken sağduyusunu kullanmalıdır ve ayrıca İnternet’te yayınlanan bazı materyallerin cinsel içerikli veya başka bir şekilde saldırgan olduğunun bilincinde olmalıdır.  Şirket interneti izleyemediği veya sansürleyemediği ve buna teşebbüs etmeyeceği için Şirket, kullanıcılarının, müşterilerinin veya abonelerinin yanlış, uygunsuz, rahatsız edici veya yasa dışı İnternet iletişimlerinden kaynaklanan zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edemez.  Kullanıcılar, müşteriler veya İnternet üzerinden bilgi yayarken, Şirketin kullanıcılarının, müşterilerinin veya abonelerinin oluşturabileceği hiçbir bilgiyi incelemediğini, düzenlemediğini, sansürlemediğini veya bu bilgilerin sorumluluğunu üstlenmediğini de akılda tutmalıdırlar. Kullanıcılar İnternet’e bilgi yerleştirdiğinde, telif hakkı ihlali, karalama ve diğer zararlı konuşmalar konusunda diğer yazarlarla aynı sorumluluğa sahip olurlar.  Ayrıca, oluşturdukları bilgiler Şirket ağı üzerinden taşındığı ve hem müşteriler hem de aboneler ve Şirket’in abone olmayanları dahil olmak üzere çok sayıda kişiye ulaşabildiği için, müşterilerin ve abonelerin İnternet’teki gönderileri diğer müşteri ve aboneleri etkileyebilir. Şirketin itibarına, ticari itibarına ve faaliyetlerine zarar verebilir. Bu nedenlerden dolayı müşteriler ve aboneler, kendileri, müşterileri, iştirakleri veya bağlı ortaklıkları burada açıklanan faaliyetlerde bulunduklarında Şirket politikasını ve hizmet sözleşmesini ihlal ederler.  

1.2. Kapsam

Bu AUP, Şirketin ürün ve hizmetlerinin (“Hizmetler”) kullanımını yönetir. Bu AUP, Şirketin bu tür Hizmetlerin kullanımı için bir müşteriyle (her biri bir “Müşteri”) imzaladığı her sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir.  Şirket bu AUP’yi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Ayrıca bu AUP, Şirketin Web sitesi için geçerli olan Hizmet Koşullarına referans yoluyla dahil edilmiştir, böylece Şirketin Web sitesini kullanan hiç kimse (bu kişinin Müşteri olup olmadığına bakılmaksızın), Şirketin Web sitesini kullanarak herhangi bir eylemde bulunamaz. Müşterinin Hizmetlerden faydalanması yasaktır.  

1.3. Amaç

Bu AUP, Şirketin ürün ve hizmetlerinin (“Hizmetler”) kullanımını yönetir. Bu AUP, Şirketin bu tür Hizmetlerin kullanımı için bir müşteriyle (her biri bir “Müşteri”) imzaladığı her sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir.  Şirket bu AUP’yi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Ayrıca bu AUP, Şirketin Web sitesi için geçerli olan Hizmet Koşullarına referans yoluyla dahil edilmiştir, böylece Şirketin Web sitesini kullanan hiç kimse (bu kişinin Müşteri olup olmadığına bakılmaksızın), Şirketin Web sitesini kullanarak herhangi bir eylemde bulunamaz. Müşterinin Hizmetlerden faydalanması yasaktır.  

1.4. Hizmetlerimizde aşağıdaki eylemleri yasaklıyoruz

– İstenmeyen e-posta ; – DDoS / AMP tarama / IP Sahtekarlığı ve IP Başlığı Değişikliği; – Bilgisayar Korsanlığı / Botnet / RAT’lar / Fidye Yazılımları; – Dolandırıcılık / Dolandırıcılık / Kimlik Avı / Kartlama ile ilgili her şey; – TOR Çıkış Röleleri; – Çocuk Pornografisi, hayvan pornosu, 18 yaşın altındaki modeller; – Kötü Amaçlı Yazılımlar / Açıklardan Yararlanmalar / Virüsler; – Sahte siteler ve bu tür sitelere yönlendirmeler; – IP kara listesine alınmasına yol açabilecek her türlü faaliyet (SpamHaus, StopForumSpam, SpamCop, Blocklist, anti-virüs veritabanları ve diğer kara listeler).  

1.5. VPS’mizde aşağıdaki eylemleri yasaklıyoruz

Madde (1.4)’te listelenen her şey yasaktır. VPS’niz diğer kullanıcılar için sorun yaratıyorsa (güçlü DDoS saldırıları, kanal ve disk alt sisteminde aşırı yükler vb.) bu durumda, diğer müşterilerin istikrarlı ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için herhangi bir zamanda yükü sınırlama veya hizmet vermeyi reddetme ve özel bir sunucuya geçiş teklif etme hakkını saklı tutarız.  

1.6. Web Hosting Paylaşımlı Aşırı kullanıma izin verilmiyor

Madde (1.4)’te listelenen her şey yasaktır.
 • Web Hosting Paylaşımınız diğer kullanıcılar için sorun yaratıyorsa (güçlü DDoS saldırıları, kanal ve disk alt sisteminde aşırı yükler vb.), VPS’ye veya Özel Sunucuya yükseltme yapabilirsiniz;
 • Şirkete veya diğer ağ ana bilgisayarlarına veya İnternet kullanıcılarına karşı hizmet reddi saldırılarına neden olmak veya Şirketin sunucularının ve tesislerinin veya diğer ağ ana bilgisayarlarının veya İnternet kullanıcılarının sunucuları ve tesislerinin çalışmasını başka şekilde bozmak veya bozmak için Hizmetleri kullanmak;
 • Aşırı CPU zamanı, depolama alanı veya ağ bant genişliği tüketen mesajlar veya yazılım programları yayınlamak;
 • Hizmetleri, Şirket sistemlerinin, tesislerinin veya ekipmanının güvenliğini veya bütünlüğünü bozmak veya başkalarının bozmasına yardımcı olmak için kullanmak;
 • Hizmetleri bozmak, verileri yok etmek, ekipmanı yok etmek veya hasar vermek ya da Hizmetlerin çalışmasını aksatmak amacıyla herhangi bir virüs, solucan, Truva atı veya bilgisayar kodunu dağıtmak veya yayınlamak için Hizmetlerden yararlanamazsınız;
 • Ağdaki diğer kullanıcılara zarar verebilecek aşırı CPU Yükü / RAM kullanımı ve daha fazlasını (yoğun videolar, büyük trafik vb.) kullanın;
 • Herhangi bir sunucuya (Kullanıcının yetkili sistem yöneticisi olduğu sunucular hariç) yönelik bağlantı noktası taramaları veya diğer istilacı prosedürleri gerçekleştirmek için Hizmetleri kullanmak;
 

2.İhlaller

Yasal Uyarı: Şirket ( AlexHost SRL ), bu AUP’nin ihlallerine ilişkin olarak Müşterilerini ve diğer Kullanıcıları izleme yükümlülüğünü açıkça reddeder  . Şirketin, Müşterilerinin veya diğer Kullanıcılarının eylemleri veya herhangi bir Kullanıcının herhangi bir Web sitesinde yayınlayabileceği herhangi bir içerik konusunda hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu yoktur. Çözümler: Şirketin bu  AUP’nin ihlal edildiğini öğrenmesi halinde , Şirket ilgili Müşteriye yanıt verecek ve tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak ihlalin ciddiyetine ve süresine uygun olarak aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirebilir:
 • Müşteriyi uyarmak; ve/veya
 • Suç işleyen Müşterinin Hizmetlerden uzaklaştırılması; ve/veya
 • Sorunu işleyen Müşterinin Hizmetlerden çıkarılması; ve/veya
 • Geçerli hizmet sözleşmesine uygun olarak ihlalde bulunan Müşteri hesabına ücret veya masraf yüklemek; ve/veya
 • Bu AUP’ye, geçerli hizmet sözleşmesine veya geçerli yasaya uygun olarak başka eylemlerde bulunmak.
 

3.Hakların Saklı Tutulması

Şirket, Şirketin Hizmetlerini, Müşterilerini ve diğer Kullanıcılarını ilgilendiren yasa dışı faaliyet iddialarına ilişkin soruşturmalarda ilgili yasal makamlarla işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Şirket, bu AUP’nin ihlallerine yürürlükteki kanunlar ölçüsünde ve geçerli sözleşme yükümlülüklerine uygun olarak yanıt verme konusundaki diğer tüm haklarını saklı tutar.  Şirket, virüslerin veya diğer düşmanca kodların girişini önlemek, izinsiz girişleri önlemek ve başka şekilde bu AUP’yi uygulamak amacıyla ağ tesislerine giren ve çıkan iletişimleri izlemek için teknik araçlar kullanabilir  ve  her Müşteri, Şirketin kendi ağ tesislerini izleme yetkisine sahip olduğunu kabul eder. bu amaçlara yönelik olarak Şirketin ağı aracılığıyla yapılan iletişimler.  

4. Hizmeti Durdurun

Şüpheli etkinlik tespit ettiğimizde veya AUP’ye uymadığımızda sizinle iletişime geçme hakkımızı saklı tutuyoruz ve yanıt vermezseniz, hizmetlerinizi durdurmayı da içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan başka eylemlerde bulunmak zorunda kalacağız.  1.4 maddesinde listelenen herhangi bir eylemi tespit etmemiz durumunda hesabınızı ve ilgili hizmetleri sonlandırma/engelleme/askıya alma hakkını saklı tutarız.  AUP’mizi ihlal etmeniz durumunda herhangi bir geri ödeme yapılmayacağını lütfen unutmayın. Revize: 03/03/2021