Политика за приемливо използване

1.1. Главна информация

Като доставчик на достъп до Интернет/World Wide Web, хостинг на уеб сайтове и други свързани с Интернет услуги,  AlexHost  („Компанията“) предлага на своите клиенти средствата за придобиване и разпространение на множество публични, частни, търговски и не -търговска информация. Компанията уважава, че Интернет предоставя форум за свободна и открита дискусия и разпространение на информация, когато има спорни интереси. Компанията си запазва правото да предприеме определени превантивни или коригиращи действия.  За да защити тези конкуриращи се интереси, Компанията разработи тази  Политика за приемлива употреба  („AUP“), която допълва и обяснява определени условия на съответното споразумение за услуга на всеки клиент и е предназначена като ръководство за правата и задълженията на клиента при използване на Компанията услуги.  Този  AUP  ще бъде преразглеждан от време на време. Използването от страна на клиента на услугите на Компанията, след като промените в AUP са публикувани на уеб сайта на Компанията, https://alexhost.com  в секцията Правни подробности, ще представлява приемане от страна на клиента на всички нови или допълнителни условия на AUP, произтичащи от тези промени.   Един важен аспект на Интернет е, че никоя страна не го притежава или контролира. Този факт обяснява голяма част от отвореността и стойността на Интернет, но също така дава висока премия на преценката и отговорността на тези, които използват Интернет, както по отношение на информацията, която придобиват, така и по отношение на информацията, която разпространяват на другите.  Когато абонатите получават информация чрез интернет, те трябва да имат предвид, че Компанията не може да наблюдава, проверява, гарантира или гарантира за точността и качеството на информацията, която потребителите могат да получат. Поради тази причина потребителят трябва да упражнява най-добрата си преценка, като разчита на информация, получена от Интернет, и също така трябва да е наясно, че някои материали, публикувани в Интернет, са сексуално явни или по друг начин обидни.  Тъй като Компанията не може да наблюдава или цензурира Интернет и няма да се опита да го направи, Компанията не може да поеме никаква отговорност за нараняване на своите потребители, клиенти или абонати, което е резултат от неточни, неподходящи, обидни или незаконни интернет комуникации.  Когато потребителите, клиентите или разпространяват информация чрез интернет, те също трябва да имат предвид, че Компанията не преглежда, редактира, цензурира или поема отговорност за информация, която нейните потребители, клиенти или абонати могат да създадат. Когато потребителите пускат информация в Интернет, те носят същата отговорност като другите автори за нарушаване на авторски права, клевета и друга вредна реч.  Освен това, тъй като информацията, която те създават, се пренася през мрежата на Компанията и може да достигне до голям брой хора, включително както клиенти, така и абонати и не-абонати на Компанията, публикациите на клиенти и абонати в Интернет могат да засегнат други клиенти и абонати и може да навреди на репутацията, бизнес репутацията и операциите на Компанията. Поради тези причини клиентите и абонатите нарушават политиката на компанията и споразумението за услуга, когато те, техните клиенти, филиали или дъщерни дружества участват в дейности, описани тук.

1.2. Обхват

Този AUP урежда използването на продуктите и услугите на компанията („Услугите“). Този AUP е включен чрез позоваване във всеки договор, който Компанията сключва с клиент (всеки „Клиент“) за използването на такива Услуги.  Компанията може да промени този AUP по всяко време без предизвестие. В допълнение, този AUP е включен чрез препратка към Условията за ползване, приложими към уеб сайта на Компанията, така че никое лице, което използва уеб сайта на Компанията (независимо дали това лице е Клиент), не може да предприеме каквото и да е действие, използвайки уеб сайта на Компанията, което на Клиент ще бъде забранено да използва Услугите.

1.3. Предназначение

Този AUP урежда използването на продуктите и услугите на компанията („Услугите“). Този AUP е включен чрез позоваване във всеки договор, който Компанията сключва с клиент (всеки „Клиент“) за използването на такива Услуги.  Компанията може да промени този AUP по всяко време без предизвестие. В допълнение, този AUP е включен чрез препратка към Условията за ползване, приложими към уеб сайта на Компанията, така че никое лице, което използва уеб сайта на Компанията (независимо дали това лице е Клиент), не може да предприеме каквото и да е действие, използвайки уеб сайта на Компанията, което на Клиент ще бъде забранено да използва Услугите.

1.4. Ние забраняваме следните действия в нашите услуги

– Спам ; – DDoS / AMP сканиране / IP Spoofing & IP-Header Modification; – Хакване / Ботнет / RATs / Ransomware; – Измама/измама/фишинг/картиране на нещо свързано; – TOR изходни релета; – Детска порнография, животинска порнография, модели под 18 години; – Зловреден софтуер/експлойти/вируси; – Измамни сайтове, както и пренасочвания към такива сайтове; – Всяка дейност, която може да доведе до IP черен списък (SpamHaus, StopForumSpam, SpamCop, Blocklist, антивирусни бази данни и всякакви други черни списъци).

1.5. Ние забраняваме следните действия в нашия VPS

Всичко изброено в точка (1.4) е забранено. Ако вашият VPS създава проблеми на други потребители (мощни DDoS атаки, прекомерни натоварвания на канала и дисковата подсистема и др.) след това си запазваме правото да ограничим натоварването или да откажем предоставянето на услуги по всяко време и да предложим преместване към специален сървър, за да осигурим стабилна и безпроблемна работа на други клиенти.

1.6. Уеб хостинг Споделено Прекомерно използване не е разрешено

Всичко изброено в точка (1.4) е забранено.
 • Ако вашият споделен уеб хостинг създава проблеми на други потребители (мощни DDoS атаки, прекомерно натоварване на каналната и дисковата подсистема и т.н.), можете да надстроите до VPS или специализиран сървър;
 • Да използвате Услугите, за да предизвикате атаки за отказ на услуга срещу Компанията или други мрежови хостове или интернет потребители или по друг начин да влошите или нарушите работата на сървърите и съоръженията на Компанията или сървърите и съоръженията на други мрежови хостове или интернет потребители;
 • Публикувайте съобщения или софтуерни програми, които консумират прекомерно процесорно време, или пространство за съхранение, или честотна лента на мрежата;
 • Да използвате Услугите, за да подкопаете или да помогнете на други да подкопаят сигурността или целостта на системите, съоръженията или оборудването на Компанията;
 • Да използвате Услугите, за да разпространявате или публикувате вируси, червеи, троянски кон или компютърен код, предназначени да прекъснат услугите, да унищожат данни, да унищожат или повредят оборудване или да нарушат работата на Услугите;
 • Използвайте прекомерно използване на CPU Load / RAM и повече (тежки видеоклипове, огромен трафик и т.н.), което може да навреди на други потребители в мрежата;
 • Да използва Услугите за извършване на сканиране на портове или други инвазивни процедури срещу всеки сървър (с изключение на всеки сървър, за който Потребителят е упълномощен системен администратор);

2.Нарушения

Опровержение: Компанията ( AlexHost SRL ) изрично отхвърля всяко задължение да наблюдава своите клиенти и други потребители по отношение на нарушенията на този  AUP . Компанията не носи никаква отговорност или отговорност за действията на който и да е от своите Клиенти или други Потребители или каквото и да е съдържание, което всеки Потребител може да публикува на който и да е уеб сайт. Средства за правна защита: Ако Компанията научи за нарушение на този  AUP , Компанията ще отговори на съответния Клиент и може, по собствено усмотрение, да предприеме някое от следните действия, в съответствие със сериозността и продължителността на нарушението:
 • Предупреждаване на клиента; и/или
 • Спиране на Клиента нарушител от Услугите; и/или
 • Прекратяване на Клиента нарушител от Услугите; и/или
 • Налагане на такси или такси върху клиентската сметка в нарушение в съответствие с приложимия договор за услуга; и/или
 • Предприемане на други действия в съответствие с този AUP, приложимия договор за услуги или приложимия закон.

3. Запазване на правата

Компанията си запазва правото да си сътрудничи със съответните правни органи при разследвания на искове за незаконна дейност, включваща услугите, клиентите и другите потребители на компанията. Компанията си запазва всички други права да реагира на нарушения на този AUP до степента на приложимото законодателство и в съответствие с всички приложими договорни задължения.  Компанията може да използва технически средства за наблюдение на комуникациите във и извън нейните мрежови съоръжения, за да предотврати въвеждането на вируси или друг враждебен код, да предотврати прониквания и по друг начин да наложи този  AUP  и всеки Клиент се съгласява, че Компанията е упълномощена да наблюдава своите комуникации през мрежата на компанията за такива цели.

4. Прекратяване на услугата

Когато открием подозрителна дейност или не спазваме AUP, ние си запазваме правото да се свържем с вас и ако не отговорите, ще бъдем принудени да предприемем други действия, включително, но не само, спиране на вашите услуги.  Запазваме си правото да прекратим/блокираме/суспендираме вашия акаунт и свързаните с него услуги, ако открием действия, изброени в точка 1.4.  Ако нарушите нашия AUP, моля, имайте предвид, че няма да бъде предоставено възстановяване на средства.

5. Политика за връщане на парите 

Налична е опция за пълно възстановяване в рамките на 30 дни от покупката, което ви дава достатъчно време да тествате цялостната им ефективност. Моля, обърнете внимание : Само хостинг акаунти, които създават за първи път, отговарят на условията за нашата 30-дневна гаранция за връщане на парите. Например, ако преди това сте закупили споделен хостинг пакет и сте го анулирали за възстановяване на сумата, няма да имате право на допълнително възстановяване на цената на споделения хостинг. Допълнителни лицензи за софтуер на трети страни (като cPanel, Plesk, ISPManager, DirectAdmin  или Softaculous ) не подлежат на възстановяване.

5.1. Продукти, за които са налични стандартни правила за връщане: 

 • Споделен хостинг
 • WordPress хостинг
 • DMCA-игнориране на хостинг
 • Хостинг Litespeed
 • VPS (виртуални частни сървъри)
 • Windows VPS (виртуални частни сървъри, работещи под Windows)
 • Специализирани сървъри
 • Колокационна услуга

5.2. Продукти, за които не се предоставя възстановяване на средства:

 • Домейни
 • SSL
 • VPN услуга
 • закупена подмрежа*
  •  ние не предлагаме възстановяване на суми за закупена подмрежа, с допълнителната опция на специализирания сървър.

5.3. Специални правила за възстановяване на средства от специален сървър и услуга за колокация

Закупуването на специален сървър или услуга за колокация за първи път може да бъде отменено и парите върнати (с изключение на цената на лицензите). В случай на връщане се прилагат следните правила: –  Първоначална инсталация на сървър – 5 евро . – Такса връщане -30% от платената сума. В случай на нарушение на AUP или придобиване на поръчка с помощта на активен промоционален код, важно е да знаете, че при тези обстоятелства няма да бъдат възстановени суми.

5.4. Специални правила за възстановяване, ако използвате BTC като шлюз за плащане

Описани са специални правила за възстановяване на суми за потребители, които използват BTC като техен шлюз за плащане. Следните точки описват това:
 • Минимална сума за възстановяване: Когато използвате BTC като шлюз за плащане, AlexHost определя минималната сума за възстановяване на $100.
 • Такса за възстановяване: Фиксирана такса от $20 се прилага за всяка сума за възстановяване.
 • Изключения: Възстановяванията под $100 не могат да се обработват чрез BTC и изискват алтернативен метод за възстановяване, като USDT. Използването на USDT TRC20 също изисква такса за връщане от $5, при липса на минимална сума. 
 • Потвърждение на транзакция: Преди да обработите възстановяване на BTC, е необходимо да се гарантира спазването на минималната сума и да вземете предвид таксата.
AlexHost цени своите клиенти и се стреми да осигури справедливи и прозрачни условия за възстановяване, в съответствие с установените правила и такси.
Ревизиран: 07/05/2024