📒 

Linux, dosyalar ve verilerle çalışmak üzere tasarlanmış güçlü bir işletim sistemidir. Linux kullanıcıları için önemli bir görev, içeriklerine göre belirli dosyaları aramaktır. Bu, örneğin kayıp bir belgeyi veya önemli bilgiler içeren dosyayı bulmak için gerekli olabilir.

Bu makalede, bu görevi gerçekleştirmenin çeşitli yollarına bakacağız ve aramayı sizin için mümkün olduğunca rahat ve ideal hale getirme konusunda pratik tavsiyeler vereceğiz.

GREP komutuyla Özel Dosya Bul

grep komutu nedir? Bilginiz olsun, Linux’taki en güçlü metin arama komutlarından biridir. İçeriğindeki anahtar kelimelere göre bir dosyayı aramak için kullanabilirsiniz. İşte bir kullanım örneği:

grep -rnw '/path/to/your/directory/' -e 'your_search_text'

Burada her ismin ne anlama geldiğine dikkatlice bakacağız:

-r alt dizinlerde yinelemeli arama anlamına gelir.

-neşleşmelerin satır numaralarını yazdırır.

-wkısmi eşleşmeleri hariç tutar (yalnızca tam kelimeler).

-e arama metnini belirtir.

/path/to/your/directory/‘ aramanın başlayacağı ilk yoldur.

 

Veya örneğin “test1” dizesini içeren /user/games klasöründe bulmak istiyorsunuz. Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:

grep -r "test1" /user/games

Küresel Arama Örnekleri

Diyelim ki /etc klasöründe ve onun alt klasörlerinde “ağ” kelimesini içeren dosyaları tespit etmek istiyorsunuz. Çıktı şu şekilde olacaktır:

Opsiyonel özellikler

grep komutu, aramayı özelleştirmek için çeşitli seçenekleri kullanabilir:

-c – yalnızca gerekli bilgileri içeren satır sayısını yazdırın

-v– gerekli bilgileri içermeyen satırları arayın.

-i– arama yaparken karakterlerin büyük/küçük harflerini dikkate almayın

-n – gerekli bilgileri içeren satır numaralarını görüntüleyin

Bul komutu – Başlığa ve içeriğe göre arama yapın

Bir işletim sisteminde ihtiyacınız olan bilgiyi hızlı ve verimli bir şekilde bulma yeteneği kritik bir beceridir. Elbette, modern dosya yöneticileri dosya aramak için mükemmel araçlar sağlar, ancak Linux terminalinde arama yapmak çok daha fazla güç ve esneklik sağlar. Linux terminalinde yalnızca dosya adına göre değil, aynı zamanda oluşturulma tarihine, içeriğine göre de arama yapabilir ve ihtiyacınız olan verileri tam olarak bulmak için normal ifadeler kullanabilirsiniz.

Find komutu aynı zamanda içeriğe göre dosyaları aramak için de kullanılabilir. Aşağıda bir örnek verilecektir:

find /path/to/your/directory/ -type f -exec grep -l 'your_search_special_text' {} \;

Find yardımcı programı varsayılan olarak tüm Linux dağıtımlarında yerleşiktir ve herhangi bir ek paket saklamanıza gerek yoktur. Bu, komut metninden en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için gerçek bir hazinedir.

/path/to/your//directory/aramanın başlangıç ​​yoludur.

-type f yalnızca dosyaları aramak (dizinleri değil) anlamına gelir.

-execBulunan her dosya için bir grep komutu çalıştırır.

your_search_special_text‘ arama metnidir.

Linux’taki find komutu, dosyaları aramak için çok güçlü bir araçtır ve arama sonuçlarında çeşitli filtreleme ve işleme işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır.