📒 

Linux, sunucu teknolojisi ve geliştirme alanında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Linux yönetiminin önemli yönlerinden biri, sistemde kayıtlı kullanıcılar hakkındaki bilgileri görüntüleyebilme yeteneğidir. Bu yazımızda Linux’ta kullanıcıları görüntülemek için çeşitli yöntem ve komutlara bakacağız.

Yöntem 1. /etc/passwd dosyasını kullanarak kontrol etme

Linux’ta kullanıcı bilgisinin ana kaynaklarından biri /etc/passwd dosyasıdır . Bu dosya kullanıcıların kayıtlarını, kimliklerini, ana dizinlerini ve kullanılan kabukları içerir. Bu dosyanın içeriğini görüntülemek için cat veya less komutunu kullanabilirsiniz. Dosyanın her satırı, iki nokta üst üste ile ayrılmış alanlarla birlikte bir kullanıcı kaydını temsil eder. Burada bir örnek gösterilmektedir: