📒 

Linux е мощна операционна система. Съдържа голям брой команди, както сложни, така и лесни за изпълнение. Тази статия има за цел да представи команди, които ще ви помогнат да правите прости неща и всъщност ще ви запознаят с терминала на Linux.

ls

Обозначава списък. Обикновено се използва за показване на съдържанието на текущата директория. Пример

ls -l– показва подробен списък с файлове.

CD

Обозначава промяна на директорията. Обикновено се използва за навигация между директории. Пример:

cd /home/user– отива в потребителската директория “user”.

pwd

Обозначава работна директория за печат. Обичайната му употреба е Показва пълния път на текущата работна директория. Пример:

pwd– показва текущия път.

cp

Стойки за копие. Обикновено се използва за копиране на файлове или директории. Пример:

cp file1.txt /path/to/your_destination– копиране на файл.

мв

Стойки за движение. Обикновено се използва за преместване на файлове или директории. Пример:

mv file1.txt /path/to/your_destination– преместване на файл.

rm

Стойки за премахване. Обикновено се използва за изтриване на файлове или директории. Пример:

rm your_file1.exe– изтриване на файл.

mkdir

Съкращение от Make Directory. Обикновено се използва за създаване на нова директория. Пример:

mkdir new_your_directory– създава нова директория.

е rm

Съкращение от Премахване на директория. Обикновено се използва за изтриване на определена директория. Пример:

rmdir old_your_directory– премахва празна директория.

хватка

Показва печат с глобален регулярен израз. Използването му обикновено е за търсене на конкретен текст в някои от вашите конкретни файлове. Пример:

grep "pattern" your_file.txt– търсене на низ с даден шаблон.

chmod

Показва режим на промяна. Приложението му обикновено е за промяна на правата за достъп до файлове. Пример:

chmod test_file.sh– задаване на разрешения за изпълнение на скрипта.

Тези команди са само малка част от функционалността на Linux. Научаването на командния ред ще ви помогне да станете по-ефективни с вашата система и да подобрите опита си с администриране на Linux.