📒 

Linux güçlü bir işletim sistemidir. Hem karmaşık hem de gerçekleştirilmesi kolay çok sayıda komut içerir. Bu makale, basit şeyler yapmanıza ve aslında Linux terminalini tanımanıza yardımcı olacak komutları tanıtmayı amaçlamaktadır.

ls

Listeyi belirtir. Genellikle geçerli dizinin içeriğini görüntülemek için kullanılır. Örnek

ls -l– ayrıntılı bir dosya listesi görüntüler.

CD

Dizini Değiştir anlamına gelir. Genellikle dizinler arasında gezinmek için kullanılır. Örnek:

cd /home/user– “user” kullanıcı dizinine gider.

özürlü

Yazdırma Çalışma Dizinini belirtir. Genel kullanımı şu şekildedir: Geçerli çalışma dizininin tam yolunu görüntüler. Örnek:

pwd– geçerli yolu görüntüler.

cp

Kopyalama anlamına gelir. Genellikle dosya veya dizinleri kopyalamak için kullanılır. Örnek:

cp file1.txt /path/to/your_destination– bir dosyanın kopyalanması.

mv

Hareket anlamına gelir. Genellikle dosyaları veya dizinleri taşımak için kullanılır. Örnek:

mv file1.txt /path/to/your_destination– bir dosyayı taşımak.

rm

Kaldır anlamına gelir. Kullanımı genellikle dosya veya dizinleri silmek içindir. Örnek:

rm your_file1.exe– bir dosyayı silin.

mkdir

Dizin Oluştur anlamına gelir. Kullanımı genellikle yeni bir dizin oluşturmaktır. Örnek:

mkdir new_your_directory– yeni bir dizin oluşturur.

rm

Dizini Kaldır anlamına gelir. Kullanımı genellikle belirli bir dizini silmektir. Örnek:

rmdir old_your_directory– boş bir dizini kaldırır.

kavramak

Global Normal İfade Yazdırmayı gösterir. Kullanımı genellikle bazı özel dosyalarınızda belirli bir metni aramaktır. Örnek:

grep "pattern" your_file.txt– belirli bir desene sahip bir dize arayın.

mod

Mod Değiştirmeyi gösterir. Uygulaması genellikle dosya erişim haklarını değiştirmektir. Örnek:

chmod test_file.sh– betiği yürütmek için izinlerin ayarlanması.

Bu komutlar Linux işlevselliğinin yalnızca küçük bir parçasıdır. Komut satırını öğrenmek, sisteminizde daha verimli olmanıza ve Linux yönetim deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.