📒 

CloudPanel  е безплатен контролен панел на сървъра. Голямото му предимство е, че има разширени функции за управление на сървъра. Панелът също така предлага бърз технологичен стек, изграден с леки компоненти за максимална производителност и предоставя набор от инструменти за подобряване на сигурността на ниво сървър.

ПРОВЕРЕТЕ ВСИЧКИ НАЛИЧНИ VPS ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ ТУК

Изисквания

Това ръководство се фокусира върху следните дистрибуции на Linux: Ubuntu 22.04 или Debian 11.   За инсталиране ви е необходим и активен виртуален сървър Alexhost. Минимални изисквания:

  • >= 1 vCPU
  • >= 2 GB RAM
  • >= 10 GB

Моля, обърнете внимание: Нашият пакет PROMO KVM VDS 4€/месец не е съвместим при използване на CloudPanel поради недостатъчни ресурси.

Влезте във вашия VPS

Ако използвате парола за влизане, SSH командата ще бъде:

ssh root@yourIpAddress

Можете също да влезете в сървъра чрез SSH.

Инсталиране на CloudPanel

Преди да стартирате инсталатора, ви препоръчваме да актуализирате системата си и да инсталирате необходимите пакети. Това може да стане със следната команда:

apt update && apt -y upgrade && apt -y install curl wget sudo

Стартирайте инсталатора с предпочитания от вас Database Engine.

  • Ако използвате MySQL 8.0, моля, използвайте следната команда:

curl -sS https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh -o install.sh; \ echo "3c30168958264ced81ca9b58dbc55b4d28585d9066b9da085f2b130ae91c50f6 install.sh" | \ sha256sum -c && sudo bash install.sh

  • Ако използвате MariaDB 10.11, моля, използвайте следната команда:

curl -sS https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh -o install.sh; \ echo "3c30168958264ced81ca9b58dbc55b4d28585d9066b9da085f2b130ae91c50f6 install.sh" | \ sha256sum -c && sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.11 bash install.sh

  • Ако използвате MariaDB 10.6, моля, използвайте следната команда:

curl -sS https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh -o install.sh; \ echo "3c30168958264ced81ca9b58dbc55b4d28585d9066b9da085f2b130ae91c50f6 install.sh" | \ sha256sum -c && sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.6 bash install.sh

На вашия VPS инсталационният процес ще започне така (пример с MySQL db)

y-bhwTUTNjkIhSSQs1sl4ssb6Iqkzun6paZFLFGJmqFMUW_mERqmH7yptzjvOyh63qzrA9ruxpmIPIqgskpCFOz-3vmiPXfFuUU1q26Yjf4XABOMm_0KxCLwrQIq1E6ykcj6Sx3HZj gen2TIWE01V_E

Инсталирането ще отнеме около 15 минути. Ако всички предишни стъпки са изпълнени успешно, след това ще получите съобщение, че CloudPanel е инсталиран успешно на вашия сървър.

Xkv9xlCcM7zgsXiGhpvxqQgXbWFdqQl4tf2z8upcxZl1uuhSkkdf7asI6WwXFJPGTorE_aE9yfDFPRwchltV8ZzQOwMmoJJ0CIwjEuqeHr_SoUx7eX-_C2CfUKzm-lt2yjlaTd_YQ kNTYWO1dAwFCxg

Вече имате достъп до CloudPanel чрез браузър: https://yourIpAddress:8443 

  • Вместо стойността “yourIpAddres” трябва да въведете действителния адрес на вашия сървър

След това ще трябва да създадете потребител, да добавите имейл адрес, да създадете силна парола и да приемете лицензионните условия и да потвърдите политиката за поверителност.

X46dagkE8Dzsvfg4E00ifBzlrw5jtuH6rReuO6x2LY172afTY6TQ7alVgC0Zb5u_tAWxTeoAh2iA4yzFYy9AccdADX4BtH7gY9u1jsWORzMVGWqx8sQS_WIgJKXkWMKNae18OoWbW X8uKKY87qfkQw4

След това можете да влезете в панела и да започнете да го използвате!

Можете да намерите повече за CloudPanel на  официалния уебсайт  и да се запознаете с подробните инструкции, технологичния стек и др.