📒 

PHP 8.3, popüler sunucu tarafı programlama dilinin en son gelişimidir. Bu sürüm, geliştiricilere verimli ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmaları için daha fazla araç sağlayan bir dizi yeni özellik ve iyileştirmeyi tanıttı. Bu yazımızda sunucu kullanıcılarının işine yarayacak önemli değişikliklere bakacağız.

PHP 8.3’teki yenilikler

PHP 8.3 sürümünde bir takım yeni iyileştirmeler ve kullanım avantajları bulunmaktadır. Ayrıca dizilerle çalışmanıza yardımcı olacak yeni bir işlevsellik türü de ekleniyor. Birçok yeni uygulama ve güncelleme aşağıda listelenmiştir

JIT derlemesi

PHP 8.3, kod yürütme performansını artırmak için Tam Zamanında Derleme’yi (JIT) tanıttı. Tam zamanında (JIT) derleme, PHP bayt kodunu çalışma zamanında makine koduna çevirir ve bu da uygulamaları önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu, özellikle maksimum performansın gerekli olduğu yüksek yüklü sunucular için kullanışlıdır. JIT örneği

php -d jit=on script.php

array_is_list işlevi ekleme

array_is_list işlevi bir dizinin liste olup olmadığını kontrol eder. Bu, tuşların 0’dan başlayıp sırayla gittiği dizilerle çalışırken kullanışlıdır. Bu yenilik, bir dizinin liste mi yoksa ilişkisel dizi mi olduğunu belirlemeniz gereken senaryolarda yararlı olabilir. array_is_list kullanma örneği:

$array = [0 => 'apple', 1 => 'banana', 2 => 'cherry'];
var_dump(array_is_list($array)); // bool(true)

Tip Sisteminde İyileştirmeler.

PHP 8.3’teki önemli iyileştirmelerden biri de bu, tip sistemi iyileştirildi. Statik yöntemlerin yanı sıra sınıf özelliklerinin türünü de belirlemek artık mümkün. Bu, kodla çalışmayı kolaylaştıracak, olası hataları azaltacak ve kodun okunabilirliğini artıracaktır. Bir sınıf özelliği için tür belirtimi kullanma örneği:

class User {
    public int $id;
    public int $id;
}

Dize İşlevlerindeki İyileştirmeler

Dizelerle çalışma konusunda yeni özellikler ve iyileştirmeler yapıldı. Örneğin, str_contains işlevi artık dize dizileriyle çalışabilir ve bir dizideki alt dizeleri aramak için daha uygun bir yol sağlar. Bir dize dizisiyle str_contains kullanımına örnek:

$array = ['apple', 'banana', 'cherry'];
var_dump(str_contains($array, 'banana')); //bool(true)