.fr alan ad覺n覺 kaydedin

+ With FREE Services

Find the perfect domain name for your future website! Remember, a domain is not just a website address, it is your brand, image and reputation.

Aktar Baka bir kay覺t yapt覺ran taraf覺ndan

Neden alan ad覺n覺 bizimle kaydetmelisiniz?

Bug羹ne kadar, 襤nternet irket kurma s羹recinde bal覺ca rol oynam覺t覺r. zellikle COVID-19'un ortaya 癟覺kmas覺n覺n bir sonucu olarak son y覺llarda daha da artm覺t覺r. Daha fazla 羹r羹n ve hizmet 癟evrimi癟i moda ge癟iyor. 襤letmenizin tam kapasitede gelimesini istiyorsan覺z kesinlikle kendi web sitenizin olmas覺 gerekiyor. Ve bu da bir alan ad覺 gerektirir.

6 Her Alan Ad覺 襤le Gelen zellikler ve Faydalar

 • cretsiz Kullan覺c覺 dostukontrol paneli
 • cretsiz S覺n覺rs覺z say覺da alt alan ad覺
 • cretsiz Tam kontrol salama DNS ayarlar覺
 • cretsiz WHOIS bilgi eriimi
 • cretsiz Otopark ve Y繹nlendirme se癟enekleri
 • cretsiz 24/7 Destek

D羹nyaya ve 羹lkeye 繹zel alan adlar覺 (yeni TLD)

Gelecekteki projeniz i癟in en uygun olan pop羹ler alan b繹lgeleri!!!

Alan (TLD) Kay覺t/ 1 y覺l Aktar Yenileme Kimlik Bilgisi 襤letiim Gizlilii / 1 y覺l
.info 27.58 EUR 74.64 EUR 27.58 EUR
.com 22.50 EUR 22.50 EUR 31.30 EUR
.store 70.40 EUR 231.40 EUR 70.40 EUR
.live 56.41 EUR 112.82 EUR 56.41 EUR
.gg 350.00 EUR 350.00 EUR 350.00 EUR
.cc 46.78 EUR 46.78 EUR 53.80 EUR
.shop 60.99 EUR 100.99 EUR 60.99 EUR
.agency 42.26 EUR 42.26 EUR 42.26 EUR
.de 16.50 EUR 16.50 EUR 16.50 EUR
.online 49.26 EUR 9,200.00 EUR 49.26 EUR
.travel 180.00 EUR 294.00 EUR 180.00 EUR
.net 20.90 EUR 20.90 EUR 30.80 EUR
.org 17.60 EUR 17.60 EUR 17.60 EUR
.me 31.90 EUR 31.90 EUR 31.90 EUR
.at 23.99 EUR 23.99 EUR 23.99 EUR
.fr 11.95 EUR 11.95 EUR 16.95 EUR
.it 22.95 EUR 22.95 EUR 22.95 EUR
.mobi 36.30 EUR 36.30 EUR 36.30 EUR
.us 20.90 EUR 20.90 EUR 20.90 EUR
.co 173.80 EUR 217.80 EUR 328.90 EUR
.biz 29.70 EUR 29.70 EUR 29.70 EUR
.co.uk 18.70 EUR 18.70 EUR 18.70 EUR
.pro 19.77 EUR 61.17 EUR 22.99 EUR
.pw 25.00 EUR 72.00 EUR 25.00 EUR
.co.ke 179.00 EUR 179.00 EUR 179.00 EUR
.love 33.50 EUR 37.00 EUR 37.00 EUR
.ca 58.22 EUR 58.22 EUR 58.22 EUR
.app 35.58 EUR 612.02 EUR 35.58 EUR
.tv 68.21 EUR 94.27 EUR 68.21 EUR
.game 598.00 EUR 2,400.00 EUR 598.00 EUR
.business 13.99 EUR 114.48 EUR 13.99 EUR
.kitchen 31.60 EUR 120.99 EUR 31.60 EUR

.fr

.fr alan ad覺 kayd覺, Fransa’da herhangi bir ii olan giriimciler i癟in cazip olabilir. G羹n羹m羹zde bu, resmi olarak Fransa’n覺n mal覺 olarak tan覺nan, olduk癟a talep g繹ren 羹st d羹zey ulusal alan ad覺d覺r. .fr b繹lgesi AlexHost alan ad覺 kay覺t irketi, .fr alan ad覺n覺 ucuza kaydetmeyi sunar. Herhangi bir i projesi gelitirme ve kar art覺覺nda yeni bir ad覺m atmak i癟in profesyonel AlexHost bar覺nd覺rma salay覺c覺 hizmetlerini kullan覺n. Modern Fransa’n覺n ekonomisi g羹癟l羹 gelime h覺zlar覺yla karakterize edilir, dolay覺s覺yla yerel iletmeniz de baar覺 i癟in t羹m anslara sahiptir!  

.fr alan覺 nedir?

Bir .fr alan ad覺n覺n kaydedilmesi, uluslararas覺 kurulular, t羹zel kiiler (sadece 羹lkede ikamet edenler) ve hatta bireyler i癟in en 癟ekici 癟繹z羹m olabilir. Bu alan ad覺n覺n t羹rleri irketin AFNIC’i taraf覺ndan y繹netilir. G羹n羹m羹zde herkes .fr, .presse.fr, .gouv.fr, nom.fr gibi alan ad覺 b繹lgelerinde farkl覺 seviyelerdeki .fr alan ad覺n覺 kaydedebilmektedir. AlexHost taraf覺ndan belirlenen .fr alan ad覺n覺n y覺ll覺k maliyeti her m羹teri i癟in uygun ve kabul edilebilir d羹zeydedir. Ayr覺ca, bu t羹r alan adlar覺n覺n 癟ok y繹nl羹 olduu kabul edilir:
 • Web projesi gelitirme temas覺nda herhangi bir k覺s覺tlama yoktur.
 • IDN desteiyle 癟al覺覺r (projelerin isimleri herhangi bir bozulma olmadan saf ulusal dildedir).
 

.fr alan ad覺na 繹zg羹 繹zellikler

.fr b繹lgesinde bir alan ad覺n覺n kaydedilmesi, modern Fransa topraklar覺nda kay覺tl覺 k羹癟羹k veya b羹y羹k iletmeler i癟in en iyi 癟繹z羹md羹r. Belirli bir ulusal uzant覺 olan .fr’nin kullan覺lmas覺, hedef kitlenin sizi k羹resel ada daha h覺zl覺 bulmas覺n覺 salayacakt覺r. Bir .fr alan ad覺n覺 kaydetmenin maliyeti uygundur, ayr覺ca sat覺lar覺n覺z覺 art覺rma ve b羹y羹k Frans覺z pazar覺ndan pay覺n覺z覺 g羹vence alt覺na alma ans覺na da sahip olursunuz. Alan覺nda uzman bir AlexHost kay覺t kuruluunun desteiyle alan ad覺n覺 .fr b繹lgesine kaydettirmek, markan覺z覺n dinamik b羹y羹mesini salayacakt覺r. Bir alan ad覺n覺n .fr b繹lgesine kaydedilmesi 1 (minimum) ile 10 y覺l (maksimum) aras覺nda m羹mk羹nd羹r.  

.fr domain kullan覺m avantajlar覺

.fr alan ad覺n覺 sat覺n almadan 繹nce, onun t羹m avantajlar覺n覺 繹renin:
 • zellikle AlexHost 羹zerinden kay覺t ilemini ger癟ekletirirken avantajl覺 .fr domain fiyat覺.
 • H覺zl覺 prosed羹r, kay覺t i癟in 繹zel belgelerin eksiklii.
 • ok y繹nl羹l羹k (her t羹rl羹 dijital projenin yap覺land覺r覺lmas覺 ve tan覺t覺lmas覺 i癟in idealdir).
AlexHost ekibinin desteiyle .fr alan ad覺n覺 ucuza alabilirsiniz. Resmi salay覺c覺n覺n web sitesine sipari verin veya y繹neticilerimizi aray覺n.  

.fr b繹lgesi alan ad覺n覺n kaydedilmesinin teknik y繹nleri

Dinamik b羹y羹meyi ve gelimeyi hedefleyen her iletmenin bir etki alan覺na ihtiyac覺 vard覺r. Alan ad覺, okunmas覺 zor bir IP adresini basitletirilmi bir harf ve sembol kombinasyonuna d繹n羹t羹rmenize olanak tan覺r. Fransa pazar覺nda gelime hedefi g羹den t羹zel kiiler ve bireyler de dahil olmak 羹zere herkes .fr alan ad覺n覺 tescil ettirebilir. Benzer ekilde bu 癟繹z羹m, dier AB 羹lkeleriyle 癟al覺ma ilikileri kurmay覺 planlayan irketler i癟in de uygundur. .fr alan ad覺n覺 kaydetme prosed羹r羹 teknik olarak basittir ve 繹zellikle profesyonel bir .fr alan ad覺 kay覺t irketi AlexHost’un desteiyle balat覺ld覺覺nda fazla zaman almaz. Bir alan ad覺 se癟iminde yard覺mc覺 olaca覺z ve ger癟ek mevcut durumunu kontrol edeceiz.  

.fr b繹lge alan ad覺 kay覺t kuruluu: neden .fr b繹lge alan ad覺n覺 sat覺n alman覺z 繹nerilir?

AlexHost uzmanlar覺, 繹zellikle Fransa ve komu 羹lkelerde i gelitirmeyi planl覺yorsan覺z, .fr alan ad覺n覺 kaydetmenizi 覺srarla tavsiye ediyor. .fr alan ad覺n覺n uygun fiyat覺, bir dier avantaj覺d覺r (alan ad覺n覺n verimliliine, 癟ekiciliine ve ak覺lda kal覺c覺l覺覺na ramen). G羹n羹m羹zde .fr alan ad覺 kayd覺 genellikle u ekilde sipari edilmektedir:
 • Ticari web kaynaklar覺.
 • Eitim Kurumlar覺.
 • Devlet kurumlar覺.
 • Sosyal kurulular覺n temsilcileri.
 

.fr alan ad覺n覺n y覺ll覺k 羹creti ne kadard覺r?

AlexHost’un .fr alan ad覺 b繹lgesindeki alan adlar覺n覺n tam maliyetini 繹renmek i癟in bir y繹neticinin tavsiyesini al覺n. ou, alan ad覺n覺n t羹r羹ne ve 癟al覺ma s羹resine bal覺d覺r (ge癟erli se癟enekler 1 ila 10 y覺l aras覺ndad覺r). .fr alan ad覺 kay覺t irketi AlexHost, doru alan ad覺n覺 alman覺za ve onu gelecekteki h覺rs覺zl覺a kar覺 koruman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.  

.fr alan ad覺 kayd覺 i癟in neler gereklidir?

.fr b繹lgesinde karl覺 bir ekilde bar覺nd覺rma ve alan ad覺 sat覺n almak i癟in bir bavuru g繹ndermeniz veya AlexHost y繹neticilerinden birini araman覺z yeterlidir. 襤letmenizle uyumlu benzersiz bir alan ad覺 bulun veya bu sorunu 癟繹zmek i癟in uzmanlar覺m覺za g羹venin. .fr b繹lgesindeki alan ad覺 kay覺t kuruluu, bir alan ad覺n覺n Latin harflerinden oluturulabileceini hat覺rlat覺r (izin verilen uzunluk 3 ila 63 karakter aras覺ndad覺r). Belirtilen uzunlua ramen baar覺l覺 site tan覺t覺m覺 ve kullan覺c覺lar taraf覺ndan kolay alg覺lanabilmesi i癟in 癟ok uzun alan adlar覺 oluturmamal覺s覺n覺z.  

Hangi siteler .fr b繹lge alan覺na uygundur?

Kimler .fr b繹lgesinde hosting ve alan ad覺 sat覺n alabilir? AlexHost’ta sipari edilebilecek bu t羹r se癟enekler, modern Fransa topraklar覺nda vatandalara mal 羹reten veya hizmet sunan irketlerin ilgisini 癟ekecektir. Aa覺dakilerin sahibi olarak bir site i癟in .fr alan ad覺 sat覺n alabilirsiniz:  
 • Online maaza.
 • Seyahat Acentas覺.
 • Herhangi bir k羹lt羹rel, tarihi ve dier proje.
  .fr alan ad覺 kay覺t irketi, bu alan ad覺 t羹r羹n羹n sat覺n al覺nmas覺n覺n, herhangi bir AB 羹lkesinde ve ayr覺ca 襤svi癟re, 襤zlanda, Norve癟, Lihtentayn’da ikamet eden kiiler i癟in a癟覺k ve s覺n覺rs覺z olduunu bildirir. T羹zel kiilerden bahsediyorsak s繹z konusu 羹lkelerden birinde kay覺tl覺 bir ubenin bulunmas覺 繹nemlidir.  

Kimlerin .fr alan ad覺n覺 kaydettirmesine izin verilir?

Fransa alan ad覺 kayd覺na bireyler ve t羹zel kiiler (癟ounlukla ikamet edenler) dahil olmak 羹zere t羹m m羹teri kategorileri i癟in eriilebilir durumdad覺r. Ayr覺ca herhangi bir uluslararas覺 irketin de b繹yle bir alan ad覺n覺 tescil ettirme hakk覺 vard覺r.  

Hemen 繹tesine ge癟meye haz覺r m覺s覺n覺z? Bug羹n faydal覺 繹deme 癟繹z羹mlerimizle balay覺n

H覺zl覺 kurulum. Uzun vadeli s繹zlemeler yok.