.at alan ad覺n覺 kaydedin

+ With FREE Services

Find the perfect domain name for your future website! Remember, a domain is not just a website address, it is your brand, image and reputation.

Transfer Baka bir kay覺t yapt覺ran taraf覺ndan

Neden alan ad覺n覺 bizimle kaydetmelisiniz?

Bug羹ne kadar, 襤nternet irket kurma s羹recinde bal覺ca rol oynam覺t覺r. zellikle COVID-19'un ortaya 癟覺kmas覺n覺n bir sonucu olarak son y覺llarda daha da artm覺t覺r. Daha fazla 羹r羹n ve hizmet 癟evrimi癟i moda ge癟iyor. 襤letmenizin tam kapasitede gelimesini istiyorsan覺z kesinlikle kendi web sitenizin olmas覺 gerekiyor. Ve bu da bir alan ad覺 gerektirir.

6 Her Alan Ad覺 襤le Gelen zellikler ve Faydalar

 • cretsiz Kullan覺c覺 dostukontrol paneli
 • cretsiz S覺n覺rs覺z say覺da alt alan ad覺
 • cretsiz Tam kontrol salama DNS ayarlar覺
 • cretsiz WHOIS bilgi eriimi
 • cretsiz Otopark ve Y繹nlendirme se癟enekleri
 • cretsiz 24/7 Destek

World and country-specific domains (new TLD)

Gelecekteki projeniz i癟in en uygun olan pop羹ler alan b繹lgeleri!!!

Alan (TLD) Kay覺t/ 1 y覺l Transfer Yenileme Kimlik Bilgisi 襤letiim Gizlilii / 1 y覺l
.info 27.58 EUR 74.64 EUR 27.58 EUR
.com 22.50 EUR 22.50 EUR 31.30 EUR
.store 70.40 EUR 231.40 EUR 70.40 EUR
.live 56.41 EUR 112.82 EUR 56.41 EUR
.gg 350.00 EUR 350.00 EUR 350.00 EUR
.cc 46.78 EUR 46.78 EUR 53.80 EUR
.shop 60.99 EUR 100.99 EUR 60.99 EUR
.agency 42.26 EUR 42.26 EUR 42.26 EUR
.de 16.50 EUR 16.50 EUR 16.50 EUR
.online 49.26 EUR 9,200.00 EUR 49.26 EUR
.travel 180.00 EUR 294.00 EUR 180.00 EUR
.net 20.90 EUR 20.90 EUR 30.80 EUR
.org 17.60 EUR 17.60 EUR 17.60 EUR
.me 31.90 EUR 31.90 EUR 31.90 EUR
.at 23.99 EUR 23.99 EUR 23.99 EUR
.fr 11.95 EUR 11.95 EUR 16.95 EUR
.it 22.95 EUR 22.95 EUR 22.95 EUR
.mobi 36.30 EUR 36.30 EUR 36.30 EUR
.us 20.90 EUR 20.90 EUR 20.90 EUR
.co 173.80 EUR 217.80 EUR 328.90 EUR
.biz 29.70 EUR 29.70 EUR 29.70 EUR
.co.uk 18.70 EUR 18.70 EUR 18.70 EUR
.pro 19.77 EUR 61.17 EUR 22.99 EUR
.pw 25.00 EUR 72.00 EUR 25.00 EUR
.co.ke 179.00 EUR 179.00 EUR 179.00 EUR
.love 33.50 EUR 37.00 EUR 37.00 EUR
.ca 58.22 EUR 58.22 EUR 58.22 EUR
.app 35.58 EUR 612.02 EUR 35.58 EUR
.tv 68.21 EUR 94.27 EUR 68.21 EUR
.game 598.00 EUR 2,400.00 EUR 598.00 EUR
.business 13.99 EUR 114.48 EUR 13.99 EUR
.kitchen 31.60 EUR 120.99 EUR 31.60 EUR

.at

.at alan ad覺 kayd覺, Avusturya’daki faaliyetlerle dorudan balant覺l覺, web sitesi oluturmay覺 planlayan kullan覺c覺lar i癟in ilgin癟 olabilir. Temsil edilen alan, ticaret, elence, turizm, kitle iletiim ara癟lar覺 ve dier alanlardaki projelerin oluturulmas覺 ve tan覺t覺lmas覺 i癟in idealdir. Yetkili bir AlexHost bar覺nd覺rma salay覺c覺s覺 ile projeniz i癟in .at b繹lgesindeki alan ad覺 kayd覺 basit ve her a癟覺dan eriilebilir hale gelecektir.  

.at alan覺 nedir?

Eer .at alan ad覺n覺 tescil ettirmek istiyorsan覺z ve en k覺sa ve en 繹zg羹n 癟繹z羹mleri ar覺yorsan覺z bu alan ad覺 kesinlikle en iyi se癟im olacakt覺r. Bu, tamamen Avusturya sakinlerine a癟覺k olan ulusal bir b繹lgedir, ancak d羹nyan覺n herhangi bir k繹esindeki kullan覺c覺lar daha sonra bu t羹r kaynaklar覺 ziyaret edebilecektir. .at b繹lgesine alan ad覺 kaydetmek b羹y羹k i adamlar覺 ve k羹癟羹k giriimciler i癟in en iyi 癟繹z羹md羹r. Ancak bu alan ad覺, ticari olmayan bir proje (繹rnein, elenceli veya eitici web sayfalar覺) oluturmak ve gelitirmek isteyen s覺radan kullan覺c覺lar i癟in de daha az yararl覺 olmayacakt覺r. .at alan ad覺 kay覺t kuruluu AlexHost, k覺sa, benzersiz ve ayn覺 zamanda 癟ekici bir ad se癟erseniz alan ad覺n覺n Avusturya ve dier 羹lke vatandalar覺 aras覺nda giderek artan pop羹lerlie sahip olaca覺n覺 hat覺rlat覺r.  

.at alan ad覺 繹zellikleri

.at b繹lgesindeki alan ad覺 kayd覺, yaln覺zca Avusturya yerlileri ve yerel irketler aras覺nda deil, ayn覺 zamanda Alman izleyiciler aras覺nda da son derece pop羹lerdir. Sonu癟 olarak, resmi olarak kay覺tl覺 alan adlar覺n覺n hacmi a癟覺s覺ndan Avrupa’da 13. s覺rada yer almaktad覺r. Bu nedenle, AlexHost salay覺c覺s覺 arac覺l覺覺yla ucuz bir .at alan ad覺 sat覺n almay覺 planlamak, kayna覺n覺za s羹rekli y羹ksek trafik salayacakt覺r. Bu arada, AlexHost’ta ayn覺 anda hem bar覺nd覺rma hem de .at b繹lgesinde bir alan ad覺 sat覺n alabilirsiniz; bu, herhangi bir dijital projenin h覺zl覺 tan覺t覺m覺 i癟in en uygun ve karl覺 olan覺d覺r.  

.at domain kullan覺m avantajlar覺

.at alan ad覺 kayd覺, gelecekteki web kayna覺 sahiplerine aa覺dakiler de dahil olmak 羹zere bir癟ok avantaj sunar:
 • Y羹ksek pop羹lerlik ve kat覺l覺m.
 • Hem bireyler hem de t羹zel kiiler i癟in eriilebilirlik.
 • Ticari ve ticari olmayan projeler i癟in 癟ok say覺da fayda y羹r羹t羹lmektedir.
Giderek daha fazla potansiyel sahip, AlexHost desteiyle bu 癟繹z羹m羹 se癟iyor 癟羹nk羹 bu salay覺c覺, .at alan ad覺 kayd覺 i癟in en uygun fiyat覺 sunuyor.  

.at alan ad覺 kayd覺 ve prosed羹r羹n羹n teknik 繹zellikleri

Bug羹ne kadar, ikinci veya 羹癟羹nc羹 seviye .at alan ad覺n覺n kayd覺, farkl覺 stat羹lerdeki (hem fiziksel hem de yasal) kiiler i癟in m羹mk羹nd羹r. Alan ad覺n覺n potansiyel sahibi Avusturya’da tam olarak ikamet etmiyorsa, belirtilen 羹lkede resmi bir temsilcinin bulunmas覺 繹nemlidir. Firman覺z覺n ubesinin olmas覺 da 繹nemlidir. .at alan adlar覺n覺n birka癟 癟eidi vard覺r. Bir .at alan ad覺n覺 (aa覺dakilerden biri) kaydettirmeyi d羹羹n羹yorsan覺z, k覺s覺tlamalar覺 繹nceden 繹renmeniz 繹nemlidir:
 • gv.at alan adlar覺na devlet kurumlar覺 eriebilir.
 • ac.at esas olarak okullara ve 羹niversitelere sunulmaktad覺r.
 • or.at, .at, co.at t羹m bavuru sahiplerinin eriimine a癟覺kt覺r.
 

.at b繹lgesindeki alan ad覺 kay覺t kuruluu: neden .at b繹lgesindeki alan ad覺n覺 sat覺n alman覺z 繹nerilir?

En az覺ndan geni bir kitleye (yakla覺k 8 milyon Avusturyal覺) ulama olas覺l覺覺 nedeniyle .at alan ad覺n覺 kaydettirmeye deer. Bu alan ad覺 t羹r羹, modern Avusturya pazar覺nda y羹ksek kredibiliteye sahip herhangi bir web projesi salayacak ve iletmenizin a癟覺kl覺覺n覺 ve effafl覺覺n覺 g繹sterecektir. AlexHost, .at alan ad覺 b繹lgesindeki alan adlar覺 i癟in uygun fiyatlar sunar ve en uygun alan ad覺n覺 se癟mek i癟in geni se癟enek yelpazesine sahipsiniz. Bug羹n internette bir milyondan fazla site var ve say覺 artmaya devam ediyor.  

.at alan ad覺n覺n y覺ll覺k 羹creti ne kadar?

Beendiiniz bir alan ad覺n覺 rezerve etmeden 繹nce, bir .at alan ad覺n覺n y覺ll覺k tam maliyetini 繹renmek i癟in AlexHost salay覺c覺s覺na dan覺mal覺s覺n覺z. Bir alan ad覺n覺n kullan覺lmas覺 i癟in izin verilen minimum s羹re 12 ayd覺r. Hizmetin nihai fiyat etiketi, etki alan覺 b繹lgesi ve etki alan覺 ileminin s羹resi dahil olmak 羹zere 癟eitli fakt繹rlere bal覺 olacakt覺r. .at alan ad覺n覺n kesin fiyat覺 AlexHost uzmanlar覺yla yap覺lan g繹r羹meler s覺ras覺nda tespit edilebilir. ou olduk癟a ucuzdur, bu nedenle hizmet, irketin t羹m m羹terileri i癟in m羹mk羹n olduunca eriilebilir bir ekilde okunabilir. 襤lgilendiiniz alan ad覺n覺n 羹cretsiz olduunu 繹rendikten sonra, rakipler taraf覺ndan rezerve edilmeden 繹nce .at alan ad覺n覺 kaydettirmek i癟in acele edin.  

Bir .at alan ad覺n覺 kaydettirmek i癟in neye ihtiyac覺n覺z var?

Bir .at alan ad覺 sat覺n almak i癟in .at alan ad覺 kay覺t kuruluu AlexHost’un ilgili hizmetini kullanmal覺s覺n覺z. Belirtilen salay覺c覺yla ibirlii yaparak, birka癟 i sorununu ayn覺 anda 癟繹zebilirsiniz; 繹rnein, ayn覺 anda bar覺nd覺rma ve .at b繹lgesinde bir alan ad覺 sat覺n al覺n. deme yap覺ld覺ktan hemen sonra .at b繹lgesindeki AlexHost alan ad覺 kay覺t kuruluu kay覺t ilemini balat覺r. .at alan ad覺n覺, belirlenen b繹lgeye 繹zel ek koul ve gereksinimlere uymadan kaydedebilirsiniz. Bu t羹r alan adlar覺n覺n kaydedilmesi s羹reci 羹cretsiz ve a癟覺kt覺r ve resmi kay覺t belgelerini gerektirmez.  

.at b繹lgesindeki bir alan ad覺 i癟in hangi siteler uygundur?

.at alan ad覺 kay覺t irketi AlexHost, Avusturya’da bulunan ve bu 羹lke ile her t羹rl羹 i ilikisine sahip olan bireyler ve irketler (t羹zel kiiler) i癟in belirtilen alan ad覺 b繹lgesine kay覺t imkan覺 sunmaktad覺r. AlexHost bar覺nd覺rma salay覺c覺s覺ndan .at alan ad覺n覺n fiyat覺 demokratik ve uygun fiyatl覺d覺r. En iyi alan adlar覺n覺 uzman desteiyle kaydedin.  

.at alan ad覺n覺 kimlerin kaydettirmesine izin verilir?

Bug羹n herkes .at alan ad覺n覺 k覺s覺tlama olmadan sat覺n alabilir. 襤kinci veya 羹癟羹nc羹 seviyenin 癟ok 癟eitli ancak 羹cretsiz alan adlar覺 sat覺n al覺nabilir. Belirlenen 羹lkenin resmi sakini olmasan覺z bile, Avusturya’da temsilcinizin veya kay覺tl覺 bir irketin ubesinin bulunmas覺 yeterlidir.

Hemen 繹tesine ge癟meye haz覺r m覺s覺n覺z? Bug羹n faydal覺 繹deme 癟繹z羹mlerimizle balay覺n

H覺zl覺 kurulum. Uzun vadeli s繹zlemeler yok.